Browsing Tag

2022 verileri

Çağrı Merkezi

2022 Verileri ile Banka Çağrı Merkezleri

30/03/2023

Merhaba,

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayınlanan 2022 verileri ile şu an çağrı merkezlerinin bankaları baz alan durumunun ne olduğuna değinmek istedim. Çağrı merkezlerini daha önceki yıllarda tüm sektörler bazında Çağrı Merkezleri Derneği tarafından sunulan raporda yer alan içeriğe göre incelemelerini gerçekleştiriyordum, ilgili yazılarıma ulaşmak isterseniz link olarak ekliyorum.

2021 Verileri

2020 Verileri

Yayınlanan rapor oldukça kapsamlı bir içeriğe sahip bu nedenle başlıkları özetleyerek ilerleyeceğim. Raporun tamamı için: TBB Raporu

1.1 Çalışan Sayısı

Raporlarda genellikle ilk olarak incelediğim kısım çalışan sayısındaki değişim olmaktadır. 2022 verilerinde de olduğu gibi kadın çalışan sayısının çağrı merkezi sektöründe oldukça yüksek bir paya sahip olduğu görülmektedir. Eylül 2022 ile Aralık 2022 arasındaki değişimde kadın çalışan sayısının artış hızının yine erkek çalışan sayısının artışına oranla daha yüksek olduğu görülüyor sadece yönetici kısmında erkek çalışanın kadına göre artışının biraz daha fazla olduğunu görmekteyiz.

Yüzdesel olarak bakacak olursak bankaların çağrı merkezinde çalışanların %71‘lik kısmını kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Bu oran müşteri temsilciliğinde %73, destek hizmetinde %70, yöneticide ise %55‘dir.

  • Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır. Katılım bankaları dahil değildir.

2.1 Öğrenim Durumu

Rapordaki verilere göre çalışanların %66‘lık kısmı üniversite mezunu olarak yer almaktadır.

Yüzdesel olarak daha detaylı inceleyecek olursak:

  • %8 – Lise
  • %26 – Ön Lisans
  • %63 – Lisans
  • %3 – Yüksek Lisans ve Doktora olarak geçmektedir. Müşteri temsilciliğinde %92‘lik kısım yükseköğretim kurumlarını bitirmiş personellerden oluşmaktadır. Destek hizmetlerinde oran %92 ile devam ederken yöneticilikte ise %95‘dir.

3.1 Çağrı Verileri

Çağrı verileri tablodaki gibidir, yazımı incelediğiniz için teşekkürler.