Browsing Tag

mülakat

İnsan Kaynakları

Role Play (Rol Yapma) Nedir? | Mülakat Aşamaları

15/08/2021

Merhaba bu yazımda ana hatları ile mülakat süreçlerinde kullanılan Role Play (RP) yani Rol Yapma aşamasından bahsedeceğim.

Rol Yapma, mülakat süreçlerinde adayın diğer aşamalardan farklı olarak genellikle yönetici pozisyonunda olduğu aşamadır. Bu aşamada istenilen nokta adayın, zincirleme bir problem karşısında tepkisini ölçmek ve geri bildirim verme becerisini incelemektir. Rol Yapma aşamasında geri bildirim verilecek kişinin oluşturduğu sorun kişinin dolaylı veya elinde olmayan sebepler ile ortaya çıkar. Aşamada en dikkat edilmesi gereken noktalar:

  • Konunun tam olarak anlaşılması
  • Zaman yönetiminin iyi yapılmasıdır.

Rol Yapma aşamasında ayrıca ilgili yönetici veya insan kaynakları personeli, adayı konudan uzaklaştırarak farklı konulara çekmeye çalışabilir. Bu durumda adayın konudan sapmaması fakat ilgili duruma hassasiyetle yaklaştığını göstermeyi de ihmal etmemesi beklenir. Örneğin kişinin elinde olmayan sebep aile bireylerinden birinin vefatı veya hasta olması olabilir, böyle bir durumda karşımızda ki kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletmekle birlikte bu konuyu ayrıca daha sonrasında müsait bir vakitte konuşacağımızın sözünü verebiliriz. Geri bildirimlerde kesinlikle suçlayıcı, aşağılayıcı bir yaklaşım sergilememeli problemi ana hatları ile düşünmeli ve tek bir kişi üzerinden yargılamamalıyız. Dolaylı olarak dediğimiz problemler aslında bu kategoriye giriyor yani tek bir kişiyi suçlamamak, şöyle bir örnek verebiliriz: Restoranda akşam yemeği yerken garsonun ayağı kaydı ve suyu üzerinize döktü fakat bunun olmasının nedeni temizlik personelinin yeri iyice kurutmamış olmasından kaynaklanıyor ve siz geri bildirimi garsona yapmak durumundasınız geniş çerçeve de baktığımız zaman problemin sadece garsona dayalı olmadığını görüyoruz bu sebeple geri bildirimlerde kesinlikle o an yaşanılan açıya saplanmamalı konuyu en geniş perspektif üzerinden değerlendirmeliyiz. Geri bildirimlerde daima insan odaklı, yapıcı yaklaşmalı ve elbette durumun ciddiyetini de karşıya mutlaka yansıtmalıyız.

İnsan Kaynakları

Mülakat Yöntemleri Nelerdir, Neleri Kapsar?

01/08/2021

Merhaba, bu yazımda sizlere İnsan Kaynakları sürecinde kullanılan mülakatları ve içeriklerinden ana hatları ile bahsetmeye çalışacağım. Bu yöntemler sırası ile; Birebir Görüşmeler, Panel Görüşmeler, Grup Mülakatı, Sıralı Mülakat, Değerlendirme Merkezi, Telefon Mülakatı ve Online Mülakat şeklindedir. Sırayla inceleyelim:

Birebir Görüşmeler: En sık tercih edilen yöntemlerden biri olmakla beraber adından da geldiği üzere birebir gerçekleştirilir. Önceden planlanmış veya sohbet havasında ilerleyen görüşmelerdir. Pozisyon için en doğru adayı seçmeyi hedefler.

Panel Görüşmeler: İlgili firma tarafından belirlenen ikiden fazla yöneticinin, aday ile gerçekleştirdiği mülakat yöntemidir. Toplu alımlarda tercih edilir. Bu yöntem genellikle adayları zorlamaktadır. Firmalar açısından eğer ekip çalışması önemli bir etkense bu yöntemdeki adayların tutumu ve davranışları detaylı takip edilir. Bankacılık sektöründe tercih edilen bir yöntemle olmakla beraber aday hakkındaki ön yargıların ortadan kaldırılması konusunda etkilidir.

Grup Mülakatı: Çokça kullanılan bir yöntemdir. Birçok aday aynı anda değerlendirmeye alınır, adayın grupla olan etkileşimi ve uyumu değerlendirilir. Adayın teknik bilgisi ve birikimine odaklanılır veya ilgili konudaki yaklaşımına dikkat edilir. Bu yöntemin en önemli katkısı adayın ekip çalışmasında ki rolünün ve aktifliğinin saptanmasına olanak sağlamasıdır.

Sıralı Mülakat: Bu yöntemde aday yine birebir bir görüşme gerçekleştirir fakat görüşmeleri belli bir yönetici ile gerçekleşmez. Sıralı bir şekilde farklı yöneticilerle birebir görüşmeler sağlanır. Her yönetici, adayın farklı bir alandaki özelliğini değerlendirmeye çalışır. Örneğin bir yönetici adayın yetkinliklerini saptamaya çalışırken başka bir yönetici ise adayın teknik bilgisini ölçebilir. Aday daha iyi tanınmaya çalışılır.

Değerlendirme Merkezi: İlgili yöntemde bir olay verilerek adayların yetkinliklerini kullanmaları beklenir. Süre sonunda verilen konunun aday tarafından değerlendirilmesi istenir. Burada önemli olan adayın davranışları ve tutumudur.

Telefon Mülakatı: En az tercih edilen yöntemdir. Telefon mülakatı genellikle uzak olan adaylara uygulanır, hızlı sonuç verir. Bu teknikte genellikle çok olan aday sayısını en aza indirgemek hedeflenir. Yöntemde adayın ses tonuna ve dil kullanımına bakılır.

Online Mülakat: Pandemi ile birlikte biraz daha ön plana çıkmıştır. Ulaşımı güç, koşulların el vermediği veya uzak olan adaylara uygulanır. Bu görüşmeler de kamera kullanıldığı için adayın normal bir mülakata gider gibi dış görünüşüne önem vermesi gerekmektedir.

İnsan Kaynakları

Yetkinlik Nedir? | En Önemli Yetkinlikler

17/05/2021

Merhabalar, iş dünyasında işe alım sürecinde en önemli nokta kişide bulunması gereken yetkinliklerin saptanmasıdır. Bu yetkinliklerin belirlenme aşamasında farklı teknikler kullanılabilir. Teknikler içerisinde en sık tercih edilen problem karşısında adayın nasıl bir çözüm üre teceğinin gözlemlenmesine olanak sağlayan “Durumsal Mülakat” tekniğidir. Mülakatlarla ilgili daha sonra ayrı bir yazı paylaşacağım. 🙂

Peki bu yetkinlik nedir diye bakacak olursak; bir işte yüklenen sorumluluğu üstlenebilecek, ilgili görevleri yerine getirebilecek özelliklere sahip olmak. Burada temel amaç insan kaynakları biriminin o işin gerektirdiği sorumluluğu alıp alamayacağınızı, üstesinden gelip gelemeyeceğinizi belirlemesidir. Açık bir pozisyonun beklenen yetkinlikleri elbette o pozisyonun gerektirdiği sorumluluklar çerçevesinde değişkenlik gösterebilir fakat bazı yetkinlikler diğer bir değiş ile en önemli yetkinlikler hangi pozisyon olursa olsun mutlaka adayda aranan yetkinliklerdir. Bu yetkinlikleri:

  • Çözüm Odaklılık
  • Takım Çalışması
  • Güven Yaratma
  • Yenilikçilik & Sürekli Öğrenme
  • Zaman ve Stres Yönetimi
  • İnsan İlişkileri

şeklinde gelişigüzel sıralayabiliriz. Tekrar belirteyim bu yetkinlikler başvurulan pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler çerçevesinde çok sayıda genişletilebilir yukarıda sıralananlar temel yetkinliklerdir. 🙂