Browsing Tag

yöntem

İnsan Kaynakları

Mülakat Yöntemleri Nelerdir, Neleri Kapsar?

01/08/2021

Merhaba, bu yazımda sizlere İnsan Kaynakları sürecinde kullanılan mülakatları ve içeriklerinden ana hatları ile bahsetmeye çalışacağım. Bu yöntemler sırası ile; Birebir Görüşmeler, Panel Görüşmeler, Grup Mülakatı, Sıralı Mülakat, Değerlendirme Merkezi, Telefon Mülakatı ve Online Mülakat şeklindedir. Sırayla inceleyelim:

Birebir Görüşmeler: En sık tercih edilen yöntemlerden biri olmakla beraber adından da geldiği üzere birebir gerçekleştirilir. Önceden planlanmış veya sohbet havasında ilerleyen görüşmelerdir. Pozisyon için en doğru adayı seçmeyi hedefler.

Panel Görüşmeler: İlgili firma tarafından belirlenen ikiden fazla yöneticinin, aday ile gerçekleştirdiği mülakat yöntemidir. Toplu alımlarda tercih edilir. Bu yöntem genellikle adayları zorlamaktadır. Firmalar açısından eğer ekip çalışması önemli bir etkense bu yöntemdeki adayların tutumu ve davranışları detaylı takip edilir. Bankacılık sektöründe tercih edilen bir yöntemle olmakla beraber aday hakkındaki ön yargıların ortadan kaldırılması konusunda etkilidir.

Grup Mülakatı: Çokça kullanılan bir yöntemdir. Birçok aday aynı anda değerlendirmeye alınır, adayın grupla olan etkileşimi ve uyumu değerlendirilir. Adayın teknik bilgisi ve birikimine odaklanılır veya ilgili konudaki yaklaşımına dikkat edilir. Bu yöntemin en önemli katkısı adayın ekip çalışmasında ki rolünün ve aktifliğinin saptanmasına olanak sağlamasıdır.

Sıralı Mülakat: Bu yöntemde aday yine birebir bir görüşme gerçekleştirir fakat görüşmeleri belli bir yönetici ile gerçekleşmez. Sıralı bir şekilde farklı yöneticilerle birebir görüşmeler sağlanır. Her yönetici, adayın farklı bir alandaki özelliğini değerlendirmeye çalışır. Örneğin bir yönetici adayın yetkinliklerini saptamaya çalışırken başka bir yönetici ise adayın teknik bilgisini ölçebilir. Aday daha iyi tanınmaya çalışılır.

Değerlendirme Merkezi: İlgili yöntemde bir olay verilerek adayların yetkinliklerini kullanmaları beklenir. Süre sonunda verilen konunun aday tarafından değerlendirilmesi istenir. Burada önemli olan adayın davranışları ve tutumudur.

Telefon Mülakatı: En az tercih edilen yöntemdir. Telefon mülakatı genellikle uzak olan adaylara uygulanır, hızlı sonuç verir. Bu teknikte genellikle çok olan aday sayısını en aza indirgemek hedeflenir. Yöntemde adayın ses tonuna ve dil kullanımına bakılır.

Online Mülakat: Pandemi ile birlikte biraz daha ön plana çıkmıştır. Ulaşımı güç, koşulların el vermediği veya uzak olan adaylara uygulanır. Bu görüşmeler de kamera kullanıldığı için adayın normal bir mülakata gider gibi dış görünüşüne önem vermesi gerekmektedir.